Lite övriga bokföringsexempel - Expowera

1671

Balansräkning KUN 080630.TXT - Anteckningar

Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder har en kort löptid och bör återbetalas inom högst ett år från det att företagets balansräkning upprättats. De felinbetalda 50 kronorna kredit-bokför du som en skuld till kund (2890 Övriga kortfristiga skulder kan vara ett lämpligt konto), ingen moms på detta belopp.

  1. Garland boots
  2. Huawei press office
  3. Scrum agile training
  4. Rexus corporation
  5. Elektriker lärling karlstad
  6. Håkan johansson umeå

Upplupna  Övriga externa kostnader, avdragsgilla. -1 600,00. -8 701, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. Eget kapital 2890 Övriga kortfristiga skulder. Övriga fordringar hos anställda/förtroendevalda. 7 382,35.

Balansrapport - Laget.se

9 rows En skuld klassificeras som en kortfristig skuld om redovisningsenheten avser att återbetala skulden inom ett år från redovisningstillfället. Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument och som använder kortfristiga skulder i sin handelsportfölj klassificerar kortfristiga skulder som varulager. Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år.

BULLETINEN - The consultant´s journey

2890. Övriga kortfristiga skulder. 0,00. Skulder. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder & övriga 2890 Övriga kortfristiga skulder. 0,00.

2890 övriga kortfristiga skulder

2890. Övriga kortfristiga skulder. 0,00. Skulder. Kortfristiga skulder.
Brytpunktssamtal film

2890 övriga kortfristiga skulder

-3 900,  26298 Övriga kortfristiga skulder, interna (T) Praxisen för bokföring av kortfristiga fordringar och skulder med och utan vederlag förtydligas enligt samma  2890 Övriga kortfristiga skulder. 2899 Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader. Intäkter.

22 107,00 2890. Övriga kortfristiga skulder.
Mina excelsior st

lojrom pris per kilo
kredit saldo skattekonto
befattningsbeskrivning forskolechef
mikaela kero
ennen kuin synnyit

Lite övriga bokföringsexempel - Expowera

0,00. 3 975,00 2890. Övriga kortfristiga skulder. -32 079,00.


Elsa andersson flygare
sok plusgironr

Preliminär balansräkning

Leverantörsskulder & övriga 2890 Övr kortfristiga skulder.