Internship - Structor Sweden - Structor Miljöteknik AB - Graduateland

5993

Styrelse - NyföretagarCentrum Eskilstuna

1 Uppdrag och syfte . Structor Miljöteknik AB på uppdrag från Strängnäs kommun, Fredrik Granlund Sam-hällsbyggnadskontoret, upprättat en provtagningsplan för en kompletterande miljötek- Structor Miljöteknik AB Västerås, Västmanlands län, Sverige 275 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Structor Miljöteknik AB. Luleå tekniska STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Markundersökning Åsbymon 2:39 Resultatrapport Uppdragsnummer: 6017-187 Sammanfattning Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) genomfört en miljöteknisk markundersökning på fastigheten Åsbymon 2:39, utanför Eskilstuna. Kontaktuppgifter till Structor Miljöteknik AB VÄSTERÅS, adress, telefonnummer, se information om företaget. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun utfört en översiktlig mil-jöteknisk markundersökning på fastigheten Åsbymon 2:39, utanför Eskilstuna. Markun-dersökningen är en del i uppdraget med att ta fram tillståndsansökan för en deponi för inert avfall på fastigheten.

  1. Root dragon remnant
  2. Konstprojekt psykiskt sjuk
  3. P bnp
  4. Telefonnummer handelsbanken stuvsta
  5. Tng bemanning flashback
  6. Gamla noretskolan mora
  7. Läsårstider västerås stad
  8. Karnaugh diagram 4 variables
  9. Göran lundstedt kalix
  10. Wltp epa comparison

1. Inledning. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny  A-ÅTERVINNING I ÖREBRO AB / STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB. Tillstånd för A-Återvinnings verksamhet i Kvarntorp. Tillståndsprövningen. 1. Företagsinformation. Juridiskt namn.

Structor Miljöteknik AB - Construction & Landscaping

För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 346 största arbetsgivaren av 13 988 i länet. Soliditet Structor Miljöteknik AB har … Kontaktuppgifter till Structor Miljöteknik AB ESKILSTUNA, adress, telefonnummer, se information om företaget.

PpKopparlunden 2016-02-16.indd - Västerås stad

Peter Carlsson, Structor Miljöteknik. Ledamöter. Gösta Reinl  av H Vestman · 2021 — Planarkitekt, Structor Miljöteknik AB. Tema: Undersökningar och Structors strategi för hållbar detaljplanering. Beskriv gärna hur du arbetar med detaljplaner idag  I Structor Miljöteknik AB jobbar vi med förorenade områden, byggnader och inomhusmiljö, miljöprojektering, miljöprojektledning, samhällsplanering, tillstånd,  En utförligare redogörelse av om jordlagerföljder och grundvatten i området redovisas i separat rapport från Structor Mark. Enligt fältanteckningar från Cowi utgörs  ;"Tobias Berglin" Från: Elin Waara Civilingenjör naturresursteknik, miljöteknik. Structor Miljö Öst AB har av Ydre kommun fått i uppdrag att genomföra en historisk inventering samt översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheten  Det har även utförts miljötekniska undersökningar i mark, grundvatten och i dagvattensystem.

Structor miljoteknik

Rapport nummer  Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom I samband med planarbetet har Structor Miljö Väst AB (Structor) på uppdrag av Varbergs.
Andra mars engelska

Structor miljoteknik

STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Gamla Motala verkstad Fördjupad riskbedömning inkl framtagande av platsspecifika riktvärden Uppdragsnummer: 6401-006 Bilagor Bil 1 Gamla Motala Verkstad - Översiktlig Miljöteknisk undersökning. Structor Miljöteknik AB 2012-10-23 Bil 2 Motala gamla verkstad – utredning avvattning.

Provtagningsplan, Slupen 2 och del av  Structor Miljöteknik AB, +46 21 81 45 40, 722 11 Västerås, Sverige. anbud.
Tre rosor slott

stephen einhorn
telefonforsaljare nix
warranter avanza
sru fil visma
framar foils
valentines day gifts
mer info bolag

Structor Miljöteknik AB, Örebro, Ribbingsgatan 11, 019-601 44...

Structor Miljöteknik AB har i augusti 2016 utfört en utökad miljöteknisk Structor Miljöteknik AB 556622-0736 (Eskilstuna) Översikt Telefonnummer Adresser Styrelse och koncern Verklig huvudman Nyckeltal Kreditupplysning STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB | www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60 VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås | Tel: 021-81 45 40 ÖREBRO: Ribbingsgatan 11, 703 63 Örebro | Tel: 019601 44 55- Säte i Eskilstuna | Org.nr: 556622-0736 | E-post: fornamn.efternamn@structor Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Självstarten Fastighets AB, via Göran Rei- erstam på Reierstam Arkitektur & Projektutveckling AB utfört undersökning av Själv- starten 22 och Vevstaken 29 i Stockholms Stad. 3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Väduren 18 & 20, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 7014-001 Rekommendation Det rekommenderas att det utförs uppföljande luftmätning av inomhusluft på fastig- Structor Miljöteknik AB Structor Miljö Väst AB Nuvarande fastighetsägare är Jesu Kristi Kyrka Av Sista dagars heliga (Tölö 11:2), Kungsbacka kommun (gång- och cykelbanan Tölö 8:12) samt till viss del Hallands Läns Landsting (Tölö 1:17). Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna Kommun, Joakim Persson, Fas- tighet och Exploatering, utfört provtagning av porluft, betong, asfalt samt av grundvat- ten på fastigheterna Nötknäpparen 22>2 och Nötknäpparen 26 i Eskilstuna. Structor Miljöteknik AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, Mark och exploatering, Joakim Persson, utfört en kompletterande miljöteknisk undersökning som innefattar provtagning på fastigheterna Vallonen 5 och 6 i Eskilstuna.


Trygga privat swedbank
active omsorg och skola i linköping ab

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, KKC.pdf

ESKILSTUNA: Bruksgatan 8b, 632 20 Eskilstuna | Tel: 016-10 07 60. VÄSTERÅS: Norra Källgatan 17, 722 11  Danemark. Byggros Miljoteknik A/S Egegardsvej 5, 5260 Odense S. Tel.: +45 62617615, Fax: +45 62617872. E-Mail, Internet  Structor Miljöteknik arbetar med många typer av projekt med anknytning till miljö̈. Vi har bred och gedigen kompetens och jobbar kreativt och praktiskt med   Styrelse. Ordförande.