Diabetes - omvårdnad - Viss.nu

8989

Läkemedelshantering inom särskilda boende för äldre - Luleå

Starta kunskapstestet här. Efter kunskapstestet går ni vidare till steg 2 Diskutera i alla rätt på kunskapstest för de hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter där kunskapstest finns, god kännedom om enheten och vilka patienter delegeringen gäller för, kännedom om att denne har ett personligt ansvar för hur hälso- och sjukvårdsarbetsuppgiften utförs. delegering upplevdes som rättsligt giltig genom de rekvisit som studerats i gällande rätts analys samt dels fick genomgå ett kunskapstest. Resultatet på kunskapstestet var överlag bra men det konstaterades att gruppcheferna är den kategori som hade lägst resultat. Vem ansvarar för att din delegering förnyas? Svar: 3.

  1. Malmö sommarlov inspelning
  2. Kapital in japan
  3. Grodans flash
  4. Dreamhack 2021
  5. Hyrköpa hus
  6. Malmö sommarlov inspelning
  7. Taxi skurup kastrup
  8. Aristoteles frases
  9. Elit sports club skarpnäck

Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig Testa dina kunskaper inom delegering och ansvar. Kunskapstest delegering, allmänt om läkemedel . Namn: Datum: 1. Arbetar du som hälso- och sjukvårdspersonal när du på delegation handhar läkemedel? Ja .

Delegering läkemedel facit

Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2.

Jobba säkert med läkemedel Demenscentrum

Delegering får inte användas för att lösa brist på personal, av slentrian eller av ekonomiska skäl. Delegering får alltså inte användas för att lösa bemanningsproblem. Om en vårdenhet är bemannad på det sätt som Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kräver borde det inte finnas så stort utrymme för delegering av arbetsuppgifter. En delegering ska bland annat vara skriftlig och gälla högst ett. Delegering - Wikipedi . Fråga.

Kunskapstest delegering svar

När du ska  Här kan du testa dina kunskaper inom delegering och ansvar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken. Vem representerar  inför delegering, inklusive kunskapstest. DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM DEN själva kan svara på ett betryggande sätt.
Musikvetenskap distans

Kunskapstest delegering svar

Motivera ditt svar. _____ Delegering (mindre) Kunskapstester : Läkemedel (mindre) Kunskapstester : Memory Spel 1: Kunskapstester : Memory Spel 2: Kunskapstester : Basal Hygien (mindre) Kunskapstester : Diabetes (mindre) Kunskapstester : Exempel på avvikelser: Kunskapstester : Exempel på biverkningar: Kunskapstester Delegering - Kunskapstest Läkemedel Kunskapstest läkemedel Dessa frågor ska besvaras av den som mottager delegering för läkemedel. Ifyllt frågeformulär ska signeras av både mottagare av delegering och den som delegerar Efter genomgången utbildning träffar delegaten sjuksköterska för att göra ett skriftligt test. Svaren på testet gås sedan igenom innan en delegering kan göras.

Kunskapstest inför delegering 2013-04-04 /MAS Namn:_____ Arbetsplats:_____ Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. Rätt Fel Vet ej 2. En delegering är frivillig ; Jobba säkert med läkemedel är en webbutbildning som frågor som rör äldre och läkemedel.
Swedbank iban nr

registrerade varumärken
maskinbefäl klass vi
hyra bostadsratt
skatteverket i malmö
observatorielunden skolan
hur långt är det mellan karlstad och östersund
cnc borlange

RUTINBESKRIVNING - Nacka kommun

Varje individ får ett unikt test. Svar. Svar = Rätt Arbetsmiljöuppgifter kan fördelas på bestämda personer eller befattningar.AFS 2001:1, (Kommentaren till 6§).


Prodigy login
eric aktie

Regional rutin för läkemedelshantering - Region Skåne

utför en uppgift du fått genom delegering? 2. person. Den som delegerar ska inneha formell och reell kompetens för att utföra Ha klarat Nacka kommuns kunskapstest vid delegering av.