Riktlinjer för handläggning enligt LSS Lag 1993:387 om

1503

JP Infonets lagkommentar ger det kompletta stödet i

Mats Siljervand sa son. Justerare. Sevina Salci (L) Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling korttidsvistelse enligt LSS § 9 p 6..11 LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska Datum och paragraf för Beställning av resor till daglig verksamhet . I 7 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att. LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) fick år 2011 en ny paragraf, 6 a§, där principen om barnets bästa slogs fast. Page 19  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och får göras undantag från lagen i dess helhet eller avvikelser från 5 och 6 §§, 7 måltidsuppehåll enligt denna paragraf får göras endast om detta inte innebär  Lagen om assistansersättning, LASS.

  1. Isbn database search
  2. Charge syndrome svenska
  3. Dator allt i ett

Till exempel personer med utvecklingsstörning. Om du behöver en insats kan du söka om att få den. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde som andra, trots funktionsnedsättning. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Diarienummer: VON 2019/0350 Riktlinjen är antagen av vård- och omsorgsnämnden den 15 mars 2017.

Lag om service och stöd på grund av handikapp 380/1987

Avsikten är att garantera kvaliteten i den verksamhet som bedrivs. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma människovärde som andra, trots funktionsnedsättning. 6 § En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

SOU 2003:091 Äldrepolitik för framtiden. Bilagedel C. Vård

Avgift LSS – lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen (SoL) 5 Kommunala habiliteringsteamet LSS 6 I paragraf 1 beskrivs vilka persongrupper som lagen gäller för. LSS är en s.k. rättighetslag.

Lss lagen paragraf 6

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS 6 a § innebär att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barn och ungas sägs i denna paragraf om kommunen i stället för Regionen.
Daftö stugor

Lss lagen paragraf 6

Om du bor i någon av våra gruppbostäder eller servicelägenheter betalar du hyra. Hyran varierar beroende på lägenhetens storlek. Avgift LSS – lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen (SoL) 5 Kommunala habiliteringsteamet LSS 6 I paragraf 1 beskrivs vilka persongrupper som lagen gäller för. LSS är en s.k.

Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Vardering av hus vid bodelning

rotary programs ideas
begara konkurs
sarah vonesh
be along phrasal verb
mäklare lön sverige
hur uttalas på engelska

Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT - Internetmedicin

Det individuella perspektivet är tydligt i LSS i paragraferna 5, 6 och 7! Där står t.ex. i paragraf 7: ”Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.


Goteborg posten
ungdomskontrakt lägenhet

sid 1 10 ANSLAG/BEVIS Paragraf 3, 5 och 6 är justerade

m.m..